Biologie Chemie Literatura Psychologie Zeměpis

Biologie REFERÁTY

Mastné kyseliny

1. Nasycené mastné kyseliny

Nejzámější nasycené mastné kyseliny:

triviální název		mastná kyselina		počet atomů uhlíku
máselná			butanová			4
kapronová		hexanová			6
kaprylová		oktanová			8
kaprinová		dekanová			10
laurová			dodekanová			12
myristová		tetradekanová			14
palmitová		hexadekanová			16
stearová		oktadekanová			18
arachová		eikosanová			20

2. Nenasycené mastné kyseliny s jednou dvojnou vazbou (monoenové)

3. Nenasycené mastné kyseliny s několika dvojnými vazbami (polyenové)

4. Mastné kyseliny s trojnými vazbami a různými substituenty (cyklické, rozvětvené)

Vlastní zápisky ze sešitu
Informace o webu - Ikonky - Překlepy